Skip to content

Zacznijmy od krótkiego testu! 😉

Jak powiedziałbyś/powiedziałabyś te zdania po angielsku:Czy Twoje odpowiedzi to:
1. Ona zawsze daje mi świetne porady. 
2. Konferencja dała mi dużo wartościowych informacji. 
3. Oni mają bardzo eleganckie meble.
1. She always gives me great advices. 
2. I really appreciate this conference as I was provided with a lot of valuable informations. 
3. They have really elegant furnitures.

Czy powyższe zdania są poprawne? Czy zdarzyło Ci się kiedyś powiedzieć coś podobnego? Czy coś może budzi Twoją wątpliwość?

Na pierwszy rzut oka wszystko może wydawać się poprawne, jednak nie jest – i co ciekawe, większość kursantów na zaawansowanym poziomie wciąż popełnia ten błąd. Wyrazy „advice,” „information,” i „furniture” są rzeczownikami niepoliczalnymi, co oznacza, że występują tylko w liczbie pojedynczej i nie można dodać do nich końcówki -s, by utworzyć liczbę mnogą, co jest bardzo częstym nieuświadomionym błędem.

Dlaczego w angielskim niektóre wyrazy nie mają formy liczby mnogiej, pomimo że na logikę możemy użyć ich mając na myśli więcej niż jedną sztukę? Czas rozłożyć tę kwestię na czynniki pierwsze.

Spójrzmy najpierw na wyrazy, w których najczęściej się mylimy:

 • porada i porady: to zawsze wyraz “advice” i nigdy “advices”. Np. We spent all night talking, and she gave me some excellent advice.
 • informacja i informacje: to zawsze wyraz “information” i nigdy “informations”. Np. Her lecture was stunning, and all the information she provided was helpful.
 • mebel i meble: to zawsze wyraz “furniture” i nigdy “furnitures”. Np. The furniture in the room is stylish.
 • bagaż i bagaże: to zawsze wyraz “luggage” i nigdy “luggages”. I am never sure whether all my luggage will exceed the limit.
 • korek i korki uliczne: to zawsze wyraz “traffic” i nigdy “traffics”. There was heavy traffic on the freeway.
 • włos i włosy: to zawsze wyraz “hair”, a jedynie w specyficznym kontekście “hairs”. Np. Her hair is beautiful.
 • sprzęt i sprzęty: to zawsze wyraz “equipment” i nigdy “equipments”. They invested a lot, and this gym has top-notch equipment.
 • wiadomość i wiadomości: to zawsze “news” i nigdy “newses”. Np. The news is often filled with interesting stories.

Czasami może się wydawać, że w angielskim jest więcej wyjątków od reguł niż wyrazów stosujących się do nich, a same wyjątki przeczą logice! Jednak do pewnego stopnia można wyjaśnić te przypadki pewnymi zasadami.

Zamiast czytać o ogólnych zasadach, tym razem popatrzmy na konkretne wyrazy i to, jak można wyjaśnić brak liczby mnogiej.

Bagaże, meble, sprzęt

Słowo “luggage” uważane jest za rzecz niepoliczalną w języku angielskim, ponieważ odnosi się do zbioru lub masy osobistych rzeczy lub przedmiotów. “Luggage” to termin zbiorowy, który obejmuje wszystkie rzeczy i przedmioty, które osoba zabiera podróżując. To mogą być różnego rodzaju, wielkości, przeznaczenia i tworzywa rzeczy. Jest on postrzegany jako pojedyncza koncepcja, a nie kolekcja indywidualnych bliżej niesprecyzowanych przedmiotów. Taka sama logika tyczy się wyrazów „meble” i „sprzęt.” Nie możemy liczyć bagaży, mebli czy sprzętów w taki sam sposób, jak liczymy książki czy jabłka.

Porady, informacje, wiedza

Wyraz “news” odnosi się do informacji lub wiadomości, które są abstrakcyjnymi koncepcjami. Nie jest to fizyczny przedmiot, który można policzyć. Nie możemy powiedzieć “one news”, “two news” itp. Wyraz “news” nie ma naturalnej liczby mnogiej, ponieważ odnosi się do różnych informacji, zdarzeń lub wiadomości, które nie dają się policzyć w tradycyjny sposób. To samo tyczy się wyrazu “advice” – w swoim znaczeniu “advice” to koncept abstrakcyjny, reprezentujący bardziej ideę, jakąś nie namacalną wartość niż fizyczny przedmiot.

Włosy

Wyraz “hair” jest zazwyczaj uważany za niepoliczalny rzeczownik, ponieważ reprezentuje masę włosów na głowie lub ogólną koncepcję włosów. Jako taki, nie jest traktowany jako indywidualna jednostka, którą można by liczyć w sposób dokładny. Choć „hair” jest niepoliczalne, można używać formy liczby mnogiej „hairs” w pewnych specyficznych kontekstach. W sytuacji, gdy odnosi się do pojedynczych włosów lub małych ilości włosów, np. mając na myśli włosy na kurtce – “I found a few hairs on my jacket”, gdzie odnosimy się do pojedynczych włosów.

Korki uliczne

W tym wypadku znów “traffic” odnosi się do ruchu drogowego, który jest abstrakcyjnym pojęciem i nie jest fizycznym przedmiotem, który można policzyć. To złożony system interakcji na drogach.

W sytuacji, gdy chcemy jednak podkreślić mnogość rzeczy lub koncepcji, o której mówimy, angielski oferuje nam szereg kwantyfikatorów, których używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi, np. some, a bit of, a piece of, a bit of, plenty of, a great deal of, lack of, an abundance of, a plethora of. Tak jak w zdaniach poniżej:

 • I need a bit of information to complete the task. 
 • Can you give me a piece of advice
 • We have plenty of equipment for the event. 
 • There’s not much news about the situation. 
 • She has a great deal of experience in that field. 
 • That website offers an abundance of news from around the world.

Dla wielu nawet bardzo zaawansowanych kursantów temat rzeczowników niepoliczalnych i ‘jak się z nimi obchodzić’ długo pozostaje problematyczny. Nieświadomie przekładamy polską logikę zasad gramatycznych na wyżej wymienione wyrazy. Sama świadomość takich często popełnianych błędów i większa wrażliwość na to, jak poprawnie ich używać, pozwala oduczyć się ich powtarzania, co w prostej linii prowadzi nas do bycia bardziej pro!

Check yourself!

Przetłumacz poniższe zdania, zwracając szczególną uwagę na to jaki jest Twój pierwszy intuicyjny pomysł na przetłumaczenie poszczególnych rzeczowników niepoliczalnych, watch out for grammatical forms of a verb as well!

 1. Otrzymałem wiele porad od mojego mentora w trakcie przygotowań do egzaminu.
 2. Meble w naszym nowym domu są bardzo nowoczesne i eleganckie.
 3. Ostatnie wiadomości na temat ekonomii nie są zbyt optymistyczne. 
 4. Nie chciałbyś stracić swoich pięknych włosów, prawda?
 5. W sali ćwiczeń znajduje się nowoczesne sprzęty, które zapewniają różnorodne możliwości treningowe.
 6. Bagaży jest na tyle dużo, że nie możemy ich pomieścić w samochodzie. 
 7. Posiadanie szerokiej wiedzy w dziedzinie informatyki jest obecnie bardzo cenione na rynku pracy. 
 8. Są takie korki uliczne, że spóźniliśmy się na spotkanie biznesowe. 

ANSWER KEY:

 1. (I received a lot of advice from my mentor during the exam preparations.)
 2. (The furniture in our new house is very modern and stylish.)
 3. (The recent news about the economy is not very optimistic.)
 4.  (You wouldn’t want to lose your beautiful hair, would you?)
 5.  (The gym is equipped with modern equipment that provides various workout options.)
 6. (There is so much luggage that we can’t fit it in the car.)
 7. (Having a broad knowledge of computer science is highly valued in the job market.)
 8. (There is so much traffic that we were late for the business meeting.)

Skontaktuj się ze mną!

  Uzupełniając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rozgadani – Sandra Małecka-Szymaniak, ul. Nowomiejska 20 lok. 9, 20-619 Lublin, NIP: 7123137881. Podane dane osobowe będą przetwarzane, aby skontaktować się z Tobą oraz udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie zapytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Tobie uprawnieniach, znajduje się w Polityce Prywatności.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *