Skip to content

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

DOSTAWA PRODUKTU CYFROWEGO

Dostawa Produktu cyfrowego realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na jego ściągnięcie lub umożliwiające zalogowanie do platformy. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie 10. Regulaminu – Przedsprzedaż i akcje promocyjne.

Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Produkt cyfrowy lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu cyfrowego lub pobranie Produktu cyfrowego, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu, lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

Dostawa zamówionego Produktu cyfrowego odbywa się nieodpłatnie.

DOSTAWA TOWARU 

Dostawa Towaru realizowana jest w Dniach roboczych poprzez wysyłkę na adres pocztowy podany przez Kupującego w formularzu dane płatności. Dostawa Towaru jest odpłatna. Koszty dostawy, w tym opłata za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca na stronie Serwisu wskaże inaczej. 

Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy:

  • przesyłka do paczkomatu InPost – 13 zł 
  • przesyłka kurierska InPost – 14 zł 

Termin dostawy wynika z wybranej przez Kupującego podczas składania Zamówienia sposobu dostawy. 

DOSTAWA USŁUGI 

Usługa wykonana jest w okresie wskazanym w opisie Usługi lub zgodnie z przygotowanym przez Właściciela Serwisu harmonogramem. 

Dostawa Usługi jest odpłatna i wliczona jest Cenę Usługi. 

Dostawa Usługi realizowana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w tym za pośrednictwem narzędzia Zoom lub Google Meet lub innego środka do komunikacji na odległość.

PŁATNOŚCI 

Właściciel Serwisu udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:

  • szybki przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności. Kupujący ma do wyboru jeden z poniższych systemów płatności:
  • system płatności PayPal;
  • system płatności Przelewy24;
  • system płatności Blik. 

Rozliczenie transakcji za pośrednictwem systemu platności może wiązać się z koniecznością rejestracji w systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Właściciela Serwisu oraz postanowień Regulaminu. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z systemu płatności.

  • tradycyjny przelew bankowy, w ramach, którego należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy. Przy dokonywaniu przelewu Kupujący powinien użyć numer Zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie na podstawie tradycyjnego przelewu bankowego zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Kupującego tradycyjnego przelewu bankowego, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.