Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zakres przetwarzanych danych.

 1. Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z Serwisu:
 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy/numer telefonu,
 • dane wskazane do wystawienia faktury/rachunku.
 1. Dane zbierane w procesie profilowania opisane zostały w rozdziale VIII poniżej.

Administrator danych osobowych.

 1. Administratorem bazy danych jest Sandra Małecka- Szymaniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rozgadani – Sandra Małecka-Szymaniak z siedzibą przy ul. Dobrej 17 lok. 47, 00-384 Warszawa
 2. Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Administrator przestrzega przepisów obowiązującego prawa w tym – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności wypełniając obowiązki z niej wynikające i umożliwiając Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w ustawy. 
 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cel przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie Serwisu, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora (tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO) tj:
 1. w związku z zawartą ze Serwisem umową (sprzedaży, wysyłania newslettera), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową lub z przetwarzaniem ich danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 3. w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Administrator (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.

Okres przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe pozyskane w wyniku zawarcia umowy są przetwarzane od momentu ich pozyskania od Użytkownika do momentu:
 • upływu okresu przewidzianego na złożenie procedury reklamacyjnej,
 • żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/usunięcia danych osobowych w wypadku korzystania Użytkownika z usługi wysyłania newslettera (w/w żądanie spowoduje zaprzestanie realizacji tej usługi).
 1. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody ich właściciela przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania/żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.
 2. Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
 3. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem ustawowym Administratora (podatkowym) będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiedniej ustawie i w celu w niej wskazanym.

Przekazywanie danych osobowych.

 1. Administrator przekazuje Państwa dane jedynie podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie będącymi jego podwykonawcami (np. firmom programistycznym), oraz na żądanie o podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom). Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym z zastrzeżeniem punktu 2 i 3 poniżej.
 2. Witryna internetowa Administratora korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 3. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Administratora w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.bgzbnpparibas.pl i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.
 4. Odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać pod adres mailowy: sandra@rozgadani.org

Prawa właścicieli danych.

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Zgoda może zostać cofnięta w poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sandra@rozgadani.org spod adresu, którego zgoda dotyczy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z usługi newslettera, Użytkownik traci możliwość korzystania z oferowanych w jego ramach usług.
 3. W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.
 4. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
 5. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podstawy prawne przetwarzania danych.

 1. Serwis przetwarza Państwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług dla Użytkowników Serwisu, jest umowa (określona Regulaminem), lub odpowiednia zgoda. 
 3. Administrator musi korzystać z danych Użytkowników w celu realizacji usług Serwisu. Działania te obejmują również rozwój Serwisu, lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkowników, dokonywanie analiz w celu doskonalenia świadczonych usług, oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo. 
 4. Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach innych niż w/w jest odrębna dobrowolna zgoda ich właściciela.

Profilowanie. 

 1. Profilowanie to przetwarzanie Państwa danych w sposób zautomatyzowany służący analityce i reklamie. Każdy właściciel danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
 2. Profilowane reklamy pozwalają Państwu uniknąć większej części przypadkowych reklam (wyświetlanych na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych), a pokazywane zostają w te, które są dopasowane do indywidualnych oczekiwań. Profilowanie, z którego korzysta Administrator w dużej mierze ograniczone jest do płci, wieku, zainteresowań oraz preferencji związanych z nauką języków obcych, nauczaniem języków obcych, planowaniem czasu, stylem życia, podróżowaniem. Dzięki niemu widziana przez Państwa reklama będzie przypominała propozycję wychodzącą na przeciw indywidualnym potrzebom. Sprzeciw wobec profilowania spowoduje, że reklamy będą wyświetlane przypadkowo, bez względu na preferencje. 
 3. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych jak również w celu ustalenia miejscowości, w której mieszka Użytkownika. 
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • zbierania statystyk, które informują o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dopasowania treści reklam do zainteresowań użytkowników (obejmujących: ostatnio czytane artykuły, przeglądane i pobierane materiały, treści i produkty podobne do nabytych, nowości).
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 6. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się ze szczegółami. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close